CÂY NGOẠI THẤT
Trang:  1 2 [3]  4

CHUỐI RẺ QUẠT
Chuối rẻ quạt
TRÚC QUÂN TỬ
Trúc quân tử
CÂY THIẾT MỘC LAN
Cây thiết mộc lan
TRÚC CẦN CÂU
Trúc cần câu
HOA CÚC ĐỒNG TIỀN
Hoa cúc đồng tiền
CÂY SỨ
Cây Sứ
TRE NGÀ
Tre ngà
BẢY SẮC CẦU VỒNG
Bảy sắc cầu vồng
CÂY ĐÀO TIÊN
Cây đào tiên
CÂY CỌ DẦU
Cây cọ dầu
CHUỐI TRÀNG PHÁO
Chuối tràng pháo
CÂY THÙA SỌC
Cây thùa sọc

Trang:  1 2 [3]  4