GIỐNG CÂY TRỒNG
Trang:  1

LỘC VỪNG GIỐNG
Lộc vừng giống
SANH HẠT
Sanh hạt
TÙNG LA HÁN GIỐNG
Tùng la hán giống
HOA BƯƠM BƯỚM
Hoa bươm bướm
HOA CẨM CHƯỚNG
Hoa cẩm chướng
CÚC GAZA
Cúc gaza
CÚC VẠN THỌ
Cúc vạn thọ
HOA ĐỒNG TIỀN
Hoa đồng tiền
HOA HƯỚNG DƯƠNG
Hoa hướng dương
TÙNG KIM GIỐNG
Tùng kim giống
SANH NAM ĐIỀN
Sanh Nam Điền

Trang:  1