7 điều lưu ý khi bón phân cho cây cảnh (10/04/2015 08:34:35)

Bón phân là con dao 2 lưỡi đối với cây cảnh, theo thống kê thì số cây chết vì bón phân quá liều nhiều hơn cây chết vì đói.