Cỏ xuyến chi - Cúc mặt trời (12/08/2013 03:26:57)

Cỏ xuyến chi hay còn gọi là cúc mặt trời

Nguồn gốc: Tây Ấn, Châu Mỹ.

Tên khoa học: Wedelia trilobata

Tên Việt Nam khác: cúc Xuyến chi.

Đặc điểm: Cỏ Xuyến Chi là cây trang trí nền, trồng thành thảm, cho hoa vàng, sức sống mạnh. Là loại cây thân thảo bò, leo, trườn, sống nhiều năm. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, ưa khí hậu khô thoáng, nhiều nắng, nhu cầu nước thấp. Dễ nhân giống từ các đoạn thân, cành. Tốc độ sinh trưởng nhanh.

 

Tags:   Cỏ xuyến chi   cúc mặt trời

Nội dung liên quan: