Thi công cảnh quan sân vườn tại Quế Võ- Bắc Ninh (16/07/2013 02:30:27)

Cây cảnh Quỳnh Trang thi công cảnh quan sân vườn của nhà máy tại Quế Võ- Bắc Ninh. Diện tích gần 1000 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:   Thi công cảnh quan   trồng cỏ sân vườn   Trồng cau v

Nội dung liên quan: