<meta name="keywords" content="/>
CÂY NHÃN
Cây nhãn

 

 

Nhãn cùng họ với cây vải, chôm chôm, là cây á nhiệt đối và nhiệt đới. Nhãn được trồng nhiều ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Nhãn là cây ăn quả được phát triển mạnh trong những năm gần đây do hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, quả nhãn chứa nhiều dinh dưỡng, có thể ăn tươi, sấy khô hay đóng hộp.

Cây nhãn có thể cao to từ 10 – l5m (nhãn Bắc). Còn ả trong Nam nhãn da bò có thể cao từ 6-7m (ố Vinh Châu, Sóc Trăng). Nhản lồng thường cao từ 3 - 4m. Ở Tiền Giang nhãn ra hoa từng chùm to, thường là hoa đực và hoa lưỡng tính. Trong đó, hoa nhãn có năm cánh, có màu trắng vàng. Gần đây với việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới đã giúp cho một số giống nhãn ở Tiền Giang ra hoa cho quả 2 vụ/năm, nhất là giống nhãn lổng.

Về điều kiện ánh sáng nhãn là cây ưa nắng, vĩ vậy nếu bị rợp cây sẽ cho quả ít. Chỉ những cành nhận đáy đủ ánh nắng mới cho quả tốt.

Nhãn có tính thích ứng rộng, có thể trồng trên nhiều loại đất từ vùng nước ngọt quanh năm. Tuy nhiên, nhãn thích nhất là đất cát, cát pha, đất cán và đất phù sa ven sông. 


Tags:   Cây nhãn   cây ăn quả


Sản phẩm liên quan:
CÂY HỒNG GIÒN
Cây hồng giòn
CÂY KHẾ NGỌT
Cây khế ngọt
CÂY MÍT
Cây mít
CÂY NA
Cây na
CÂY NHÃN
Cây nhãn
CÂY ỔI
Cây ổi
CÂY ROI
Cây roi
CÂY TÁO TA
Cây táo ta
CÂY VẢI THIỀU
Cây vải thiều
HỒNG XIÊM
Hồng xiêm