<meta name="keywords" content="/>
CỎ XUYẾN CHI
Cỏ xuyến chi

 Cỏ Xuyến chi

Tên khoa học:  Wedelia trilobata

Tên tiếng Anh: Yellow Dots

Cỏ Xuyến chi là loại cỏ có hoa màu vàng, dễ trồng, phát triển nhanh, ít sâu bệnh nhưng cần phải được cắt tỉa thường xuyên.


Tags:   cỏ nhật   cỏ nhung nhật   cỏ sân vườn   chăm sóc cỏ   c


Sản phẩm liên quan:
CỎ NHẬT
CỎ NHẬT
CỎ LÁ TRE
CỎ LÁ TRE
CỎ NHẬT
Cỏ nhật
CỎ NHUNG
Cỏ nhung
CỎ NHUNG NHẬT
Cỏ nhung nhật
CỎ XUYẾN CHI
Cỏ xuyến chi
CỎ LÁ GỪNG
Cỏ lá gừng
CỎ LẠC
Cỏ lạc