<meta name="keywords" content="Cây nội thất, sanh thế Nam điền, cỏ nhật, co nhat/>
SANH THẾ TRỰC 02
Sanh thế trực 02

 

Mã sản phẩm ST02
Tên sản phẩm Sanh thế trực 02
Mô tả Cao 1m -1,5 m, đường kính gốc 20cm - 30 cm

 


Tags:   cây cảnh   cây công trình


Sản phẩm liên quan:
SANH THẾ LONG GIÁNG
Sanh thế long giáng
SANH THẾ LONG GIÁNG 02
Sanh thế long giáng 02
SANH THẾ TRỰC 01
Sanh thế trực 01
SANH THẾ LONG GIÁNG 03
Sanh thế long giáng 03
SANH THẾ LONG GIÁNG 04
Sanh thế long giáng 04
SANH THẾ LONG GIÁNG 05
Sanh thế long giáng 05
SANH THẾ TRỰC 02
Sanh thế trực 02
SANH THẾ TRỰC 03
Sanh thế trực 03
SANH THẾ LONG GIÁNG 06
Sanh thế long giáng 06
SANH THẾ TRỰC 09
Sanh thế trực 09
SANH THẾ TRỰC 10
Sanh thế trực 10
SANH THẾ TRỰC 11
Sanh thế trực 11
SANH THẾ TRỰC 12
Sanh thế trực 12
TRỰC LIÊN CHI
Trực liên chi
LONG GIÁNG
Long giáng
LONG GIÁNG NHỎ
Long giáng nhỏ