<meta name="keywords" content="Cây nội thất, sanh thế Nam điền, cỏ nhật, co nhat/>
VIỀN NGUYỆT QUẾ
Viền nguyệt quế

 

 

Nguyệt quế: Murraya paniculata

Cây gỗ nhỏ, thân thẳng, dáng đẹp, cành khẳng khiu, dễ cắt xén, lá kép lông chim màu xanh nhẵn bóng. Hoa mọc thành cụm, màu trắng, thơm. Quả hình cầu màu đỏ.

Cây ưa sáng, chịu được khô hạn, dễ trồng và dễ uốn tỉa. Cây thường được dùng trồng hàng rào


Tags:   cây cảnh   cây công trình


Sản phẩm liên quan:
CÂY LƯỠI HỔ
Cây lưỡi hổ
LAN BẠCH CHỈ
Lan bạch chỉ
CÂY GẤM VÀNG
Cây gấm vàng
CÂY THANH TÁO
Cây thanh táo
CÂY HUYẾT DỤ
Cây huyết dụ
CÂY CHUỖI NGỌC
Cây chuỗi ngọc
VIỀN NGUYỆT QUẾ
Viền nguyệt quế
CÂY BỎNG NẺ
Cây bỏng nẻ
CÂY LÁ MÍT
Cây lá mít
CÔ TÒNG LÁ VÀNG
Cô tòng lá vàng
CÂY TAI TƯỢNG
Cây tai tượng
VIỀN CHUỖI NGỌC
Viền chuỗi ngọc
TRÚC CHỈ VÀNG
Trúc chỉ vàng
CÂY TRÚC CHỈ VÀNG
Cây Trúc Chỉ Vàng
TRÚC SÀO | TRÚC LÀNH CANH
Trúc sào | Trúc lành canh