Cây thế Việt Nam ( Phần 1) (06/04/2012 11:31:42)

Phần 1 bao gồm 7 dáng cây thế Việt Nam: Quân tử chính trực; Ngũ phúc; Phượng vũ; Hạc lập; Thông tâm hữu trạch; Tích tụ phát lộc; Lão mai;

1. Quân tử chính trực

1

 

2. Ngũ phúc

 

3. Phượng vũ

 

4. Hạc lập

 

5. Thông tâm hữu trạch

 

5

 

6. Tích thụ phát lộc

 

7. Lão mai

 

 

 

 

 

Tags:   Cây thế Việt Nam   Thế cây cổ

Nội dung liên quan: