Trừ cỏ gấu (nutgrass) trên sân golf (27/10/2012 02:20:20)

Chúng tôi gửi tới quý vị bài viết về cách diệt trừ cỏ gấu trên sân golf


Cỏ gấu (nutgrass) là một trong những loại cỏ không dễ trừ triệt để trên sân golf. Hầu hết các sân golf đều bị loại cỏ này phát triển ảnh hưởng đến chất lượng sân. Nếu không có biện pháp phòng trừ hữu hiệu thì cỏ gấu sẽ phát tán toàn bộ trên sân thông qua hoa và thân mọc ngầm từ củ. Sau khi cắtmaootjj thời gian ngắn lá cỏ gấu phát triển nhanh hơn cao hơn so với cỏ thông thường. Kiểm soát bằng cách cuốc sâu 30 cm thay chỗ cỏ gấu mọc. Tuy nhiên cách làm đó làm sáo trộn mặt đất và mất rất nhiều công sức để thay cỏ mới. Do đó, cách sử dụng hóa chất là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng trừ cỏ gấu

Trên thế giới có rất nhiều loại thuốc có thể trừ cỏ gấu đã được sử dụng thành công một số nước trên thế giới(MSMA, Ammonium salt of imazaquin, Glyphosate, Sedgehammer (halosulfuron), sodium salt of bentazon). Tuy nhiên, chưa có sự kiểm chứng hiệu quả trừ. Tôi sẽ lần lượt sử dụng một số cách để trừ cỏ gấu và xem kết quả thực sự như thế nảo nhé! 1. Dùng thuốc Ronsta (tỷ lệ 1,2 lit/300 lit nước) để trừ:


Cỏ gấu sau phun 4 ngày


Cỏ gấu sau phun 4 ngày

 


 

Tags:   trừ cỏ gấu   chăm sóc cỏ sân golf

Nội dung liên quan: