Phân biệt các giống sanh (17/03/2012 11:22:43)

Muốn biết Sanh loại nào chỉ phân biệt khi nhìn vào lá và thân, rễ của nó .


Hiện nay tại Việt Nam có các loại Sanh như sau:
+ Sanh rừng lá to mỏng mầu không được xanh, nhất là lá con có mầu hơi ngả mầu nâu vàng
+ Sanh trồng ở nhà

Thứ nhất là Sanh cành: Loại sanh này được chiết cành từ các cây sanh mẹ ra
Loại này lại chia làm 3 loại
           Sanh lá to: Phát triển nhanh, rễ từ thân xuống nhiều. Tuy nhiên lá rất to, bản, bản mỏng, bệ rễ không đẹp
           Sanh lá trung: Phát triển nhanh ( Dùng cho cây công trình), nhiều rễ
           Sanh nam điền: Đây là loại sanh quý, người chơi cây sành thường chọn loại cây này. Sanh Nam Điền lá sanh mỏng, thân dẻo, dễ chăm sóc ,uốn nắn, da màu xám trắng có tuổi thọ cao ít sâu bệnh đặc biệt là rễ của nó đẹp và ký chặt vào đá, thích nước nhưng chịu hạn được. Sanh Nam Điền được sử dụng để tạo dáng Bonsai, các loại thế cổ như : thế Long giáng, thế Trực hoành, Trực Liên Chi….

                            Thứ hai là Sanh hạt: được ươm từ hạt của những cây sanh mẹ.
             Loại Sanh hạt này có ưu điểm là lớn nhanh, nhiều rễ .Tuy nhiên đây là loại có giá trị kinh tế không cao. Loại sanh này lá to, mỏng, thân cây khi già không đẹp bằng các loại sanh khác
           Nếu cây con là cây trồng từ hạt của cây mẹ- Sanh Nam Điền thì cây con không giữ được những đặc tính tốt của cây mẹ

 

 

 

Tags:   Sanh Nam Điền   Sanh thế

Nội dung liên quan: